COMUNICAT DE PRESĂ: FINALIZAREA PRIMEI PĂRȚI A PROIECTULUI LET’S ICT

0
283

Recent, Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț a încheiat prima parte a proiectului LETS Improve our creative teaching din cadrul programului Erasmus+ 2014-2020. În actualul context european și internațional și al Agendei Europa 2020, proiectul răspunde nevoilor de formare profesională și personală, de schimb cultural, internaţionalizare, de deschidere către practicile educaţionale moderne  ale profesorilor.

În perioada iunie-septembrie 2017, 16 cadre didactice au participat la 6 fluxuri de mobilități de formare pentru următoarele competențe:

-îmbunătățirea competențelor TIC-3 persoane, Malta;

-metode de predarea a limbilor străine-2 persoane, Malta;

-orientare în carieră și activități de antreprenoriat- 2 persoane, Palermo, Italia;

-managementul proiectelor Erasmus +-persoane, Palermo, Italia;

-predarea antreprenoriatului si a leadership-ului-2 persoane, Palermo, Italia;

-limba engleza pentru profesori- 3 persoane, Praga, Cehia;

-crearea platformelor de e-learning-2 persoane, Bologna, Italia;

Aceste mobilități au avut loc după selecția dosarelor de candidatură, pregătirea lingvistică, pedagogică și cea culturală. În urma cursurilor, beneficiarii direcţi întocmesc rapoarte individuale  despre activităţile derulate în cele trei țări de formare- Malta, Italia și Cehia şi vor primi certificatul Europass Mobility care să ateste competențele dobândite.

            Activitățile de lucru au ca scop realizarea unor produse finale. În urma mobilității vor fi create un curs opțional de Antreprenorial și leadership, website-ul școlii, 4 lecții interactive de e-learning, un set de lecții pentru bazele antreprenorialului.

Informații referitoare la activitățile din proiectul de mobilitate pot fi găsite pe site-ul de proiect www.letsict.ro

            Echipa de proiect este formată din profesorii Cojocariu Karina-Ingrid, Ilica Lăcrămioara, Sandu Emanuel, Bălan Emanuel și responsabilul financiar, Hantăr Mihaela.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here