Ținutul Neamțului, în imagini cartofilice vechi (XI). Schitul Vovidenia, inspirația lui Sadoveanu din „Poiana Liniștiiˮ

0
1285

Continuăm astăzi serialul despre Ținutul Neamțului în imagini și cărți poștale vechi, cu o istorie în imagini a Schitului Vovidenia, locul de inspirația pentru opera marelui Sadoveanu.

Schitul Vovidenia datează din secolul al XVII-lea, fiind rectitorit de către Episcopul Ioanichie al Romanului pe locul vechiului schit numit „Slătiorul” sau „Spirea”, cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon”. Aici au trăit monahi iubitori de liniște din Mănăstirea Neamț și tot aici și-a petrecut anii de ucenicie Ioanichie, înainte de a ajunge episcop, lucru întâmplat în anul 1747. Neuitând locul noviciatului său, Episcopul Ioanichie ctitorește aici o biserică de lemn în anul 1749, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sau popular „Vovidenia”.

După 100 ani, în 1849-1857, se ridică actuala biserică, cu zid de piatră, care păstrază de la cea a episcopului Ioanichie catapeteasma și amvonul, având ca principali ctitori pe ieroschimonahii Iosif și Ghenadie, viețuitori ai Vovideniei, și pe starețul de atunci al Mănăstirii Neamț, Neonil.

Biserica a cunoscut de-a lungul anilor mai multe reparații, între anii 1868-1869 fiind pictată, în tempera, de pictorul Constantin Călinescu, stareț al Mănăstirii Neamț fiind Arhimandritul Nestor Vornicescu, devenit ulterior mitropolit al Olteniei, iar egumen al schitului, Protosinghelul Nazarie Chirilă.

În vecinătatea Vovideniei se află casa Mitropolitului Visarion Puiu al Bucovinei, în care funcționează în prezent un muzeu închinat scriitorului Mihail Sadoveanu (1947-1961), prieten al mitropolitului, care a folosit-o între anii 1947-1961 drept casă de creație. La 26 iunie 1966 a fost inaugurată Casa memorială „Mihail Sadoveanu”, într-o construcție ridicată în anul 1937, de Visarion Puiu, Mitropolit al Bucovinei în perioada anilor 1935-1940. Casa, oferită de obștea Mănăstirii Neamț pentru a folosi marelui nostru scriitor. Devenită casă de oaspeți, este pusă la dispoziția scriitorului Mihail Sadoveanu în 1944 și cedată spre folosință pe viață în 1949. Casa memorială „Mihail Sadoveanu” a fost donată statului pe timp nelimitat pentru a fi folosită ca muzeu.

Muzeul a fost înființat în 1964-1966, de către Muzeul Literaturii Române din București, cu sprijinul familiei Sadoveanu. Inaugurat în august 1966, este trecut în administrația Complexului Muzeal Neamț în 1970. Casa memorială „Mihail Sadoveanu” a revenit în administrația Muzeului Literaturii Române București la 1 ianuarie 1994 și retrocedată Mitropoliei (1997), în acest moment fiind administrată de către monahii Schitului Vovidenia. Scriitorul a locuit în clădirea actualului muzeu în perioada 1944-1961, fiind reședința sa de vară.

La Vovidenia a scris Sadoveanu romanul „Demonul tinereţii”, în care spune cu măiestrie: „Cântă toaca la Vovidenie în trei soroace; pentru monahi, pentru munţi, pentru singurătăţi, pentru păduri şi fiare şi parcă printr-o fină adiere se pune în armonie cu toate, cu tot ce o înconjoară şi cu Dumnezeu. Jivinele ieşite din poieni, din farmecul de piatră al întunericului cu capetele înălţate, cu ochii neclintiţi, aşteptară să sune clopotele, al căror înţeles rămânea ascuns pentru ele din veacuri în veacuri”.

În ultimii ani, în acest loc s-au efectuat importante lucrări de construcție și restaurare iar Schitul din Poiana Liniștii are în persoana arhimandritului Mihail Daniliuc un păstor de nădejde.

În următoarea parte a serialului nostru ne vom opri asupra Mănăstiri Secu, locul ultimei confrutări dintre eteriși și turci la 1821.

Prof. Emanuel Bălan

Surse:

  • Constantin Paţilea şi Viorel Nicolau, Târgu Neamţ în oglinda timpului. Pretext de studiu cartofil, Editura ,,Cetatea Doamnei”, Piatra Neamţ;
  • http://www.imagini.neamt.ro/categories.php?cat_id=17&page=3;
  • http://www.miscarea.net/alu-diverse18.htm;
  • http://imagoromaniae.ro/?subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=neamt&dispatch=products.search;
  • Aioanei Timotei , Schitul Vovidenia: Tradiţie şi actualitate, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here